PŘEBOR ČOS v alpském lyžování

01.02.2017 18:46


PŘEBOR ČOS V ALPSKÉM LYŽOVÁNÍ 18.2.2017

T.J. Sokol Frýdštejn - lyžařský oddíl pořádá přebor ČOS v alpském lyžování 18.2.2017 Skiareál Zásada

Obří  slalom  v  kategoriích  přípravky  žactva, předžactva, ml. žactva,   st. žactva,  juniorů, dospělých a veteránů.

Pořadatel:   T.J. Sokol Frýdštejn  

Datum závodu:  18. 2. 2017 

Místo konání:  Skiareál Zásada 

Disciplíny:   obří slalom /2 kola/

 Startující:  Závody jsou přebory ČOS pro závodníky organizované v ČOS.

   V kategoriích špunti - st.žáci je závod vypsán rovněž jako otevřený pro nečleny ČOS.

                    Kategorie:

špunti - dívky, chlapci - pro ročníky narození 2010 a mladší

přípravka dívky, chlapci - pro ročníky narození 2007 - 2009

předžákyně, předžáci - pro ročníky narození 2005 - 2006

mladší žákyně, žáci - pro ročníky narození 2003 - 2004

starší žákyně, žáci - pro ročníky narození 2001 - 2002

mladší juniorky, junioři - pro ročníky narození 1996 - 2000

muži a ženy - ročníky narození 1995 - 1977

veteráni I nad 40 let věku

veteráni II nad 60 let věku

Přihlášky

Do 14.2.2017 na e-mailové adrese  arimb@seznam.cz   Přihláška musí obsahovat následující údaje o závodnících:   Jméno a příjmení, datum a rok narození, oddílová příslušnost,dále v přihlášce uveďte jméno vedoucího výpravy, jeho adresu a telefonické spojení.  

Losování:  startovní čísla budou losována dle kategorií a data narození v KD Frýdštejn  15.2.2017 v 19 hod.

Kancelář závodu: restaurace v lyžařském areálu Zásada                                                                          

Prezentace:  dne 18.2.2017  od 8.00 do 8.45 hod v kanceláři závodu.

 Závodník/účastník přeboru ČOS  předloží členský průkaz s platnými známkami.

Startovní čísla: budou vydávaná v kanceláři závodu dle startovní listiny 

 Za nevrácené startovní číslo bude účtována náhrada ve výši 500,- Kč                               

Protesty:  podává vedoucí družstva dle platných Pravidel lyžařských závodů.

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje ubytování.                                   

Doprava vlastní: parkování přímo v lyžařském areálu.

Úhrada nákladů: náklady spojené s účastí na závodu ČOS neproplácí.

Startovné:  150,- Kč za závodníka a závod bude vybíráno při  prezentaci                                

                  200,- Kč za závodníka a závod přihlášených ráno na místě v den závodu u prezence

Časový rozvrh: Sobota 18.2.2017

   8.00 až 8.45 hod. prezentace pro obří slalom

   9.20 hod.: zahájení závodů a prohlídka trati OSL všech kategorií

   10.00 hod.: start OSL po kategoriích od nejmlších po nejstarší první startují v každé kategorii dívky.

                               konání 2. kola OSL bude upřesněno soutěžním výborem podle počtu závodníků a podle časových možností.           

Vyhlášení výsledků: slavnostní vyhlášení výsledků závodu proběhne po ukončení OSL. Kategorie špunti po odjetí 1 kola.

Ceny:   První tři závodníci  v každé kategorii obdrží medaili a diplom, přeborníci ČOS v každé kategorii diplom přeborníka ČOS pro rok 2017.

Různé:  - závodníci , funkcionáři a diváci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí

                     - při pobytu na závodních svazích a lyžařských vlecích je třeba dbát pokynů pořadatele

                     - v kategoriích přípravka - junioři je povinná přilba; v kategoriích ostatních je doporučená

                     - o případném odvolání závodů se informujte dne 17. 2. 2017 mezi 18.00 až 19.00 hod. na telefonním čísle 724 210 233 nebo 739 520 002.

                     - pořadatel si vyhrazuje právo na změnu časového programu v případě nepředvídaných okolností

                     - informovanost v průběhu závodu bude zajišťovat místní rozhlas

                     - aktuální informace a výsledky závodů budou zveřejňovány na našich webových stránkách https://sokolfrydstejn.webnode.cz/ 

                     - při závodech budou použity kloubové tyče

                     - v průběhu závodů je možné občerstvení přímo v lyžařském areálu

                     - cena vleků pro závodníky a doprovod bude shodná s cenou vleků pro ostatní veřejnost

Hlavní činovníci závodu:

Předseda organizačního výboru: Vladimír Košek

Ředitel závodu:   Marek Wolf 

Velitel tratě:    Červa Jiří

Autor tratí:    Oldřich Hanyš

Sekretář závodu:   Ladislav Náhlovský 

Hlavní rozhodčí:   Miroslav  Bočok 

Startér:    Ladislav Vavřich

Hospodář závodu:   Ladislav Náhlovský 

Zdravotní zajištění závodu:  HS Jizerské hory

Technický delegát:   Arnošt Binter

            

Zpět