Zálesácký závod zdatnosti

19.03.2011 11:36

 

Župa Jizerská vypisuje I. kolo Zálesáckého závodu zdatnosti


 

 

Pořadatel:    T.J. Sokol Frýdštejn

Datum:        7.5.2011

Místo:           Frýdštejn  areál zdraví – koupaliště

Startují:        tříčlenná družstva mládeže ( chlapci – dívky - smíšená)

                     žactvo r.n. 1997 a mladší , dorost r.n. 1994 – 1996

Disciplíny:   vybrané z rozpisu soutěže ZZZ

Přihlášky:     zasílají T.J. do 5. 5. 2011 na adresu

                      Košek Vladimír Frýdštejn 67, 463 42  Hodkovice n.M.

                      e-mail : kosekvlad@seznam.cz   tel. 724210233

                      Přihláška má obsahovat dat. narození účastníků,

                      adresu a telefon  vedoucího

Prezentace:   7.5.2011 od 8.30 hod. do 8.50 hod. v klubovně na koupališti

Vyhlášení

výsledků:       30 min. po ukončení soutěže

Startovné:      100 Kč. za každé družstvo

Různé:            -soutěžící, činovníci a diváci se zúčastní soutěže na

                        vlastní nebezpečí

                       -soutěžící se zúčastní soutěže na vlastní náklady,

                          nebo na náklady vysílající T.J.

                         -občerstvení je zajištěno

                        -doporučený příjezd autem na parkoviště pod   

                        koupalištěm

 

Dobrou náladu nezapomeňte vzít s sebou ! ! !

 

Na hojnou účast se těší pořadatelé!                               

 

Disciplíny a plnění úkolů Zálesáckého závodu zdatnosti: 

1)     Běh:  Běh po označené trase v areálu zdraví, cca 500 m.

Hodnotí se umístění všech členů družstva.

2)     Topografie:  Určit několik mapových značek, turistické značení cest,

      orientace dle mapy, busoly, slunce, hvězd. Co je to azimut? Měřítko  

      1:50 000. Znalost světových stran.

      Úkol plní družstvo společně. Počet chyb = počet bodů + celkový čas.

3)     Překonávání překážek:  Provazová lávka nebo kláda.

Soutěží všichni štafetovým způsobem. Hodnotí se dosažený čas celého družstva + celkový čas. Po pádu z překážky se vrátíte zpět na start.   

4)     Přírodniny:  Určení předložených rostlin a hornin.

Úkol plní družstvo společně. Hodnotí se počet chyb = poč. bod. + celkový čas.

5)     Oheň:  Rozpoznat druhy ohnišť, zapálit 15 svíček, každý člen 5 svíček co nejméně zápalkami, postavit ohniště, nebo rozdělat oheň a přepálit provázek. Hodnotí se počet chyb + počet zápalek = počet bodů + celkový čas.

6)     Šplh:  Šplhá se na laně. Součet bodů za dosaženou výšku všech členů                                    družtva se přičítá k celkovému času.

7)     Uzlování:  Každý soutěžící si vylosuje jeden uzel, který určí a předvede. Ambulanční uzel, škotova spojka, lodní smyčka,  rybářský uzel, dračí smyčka. Hodnotí se správné určení a předvedení, nikoli postup. Počet chyb = počet bodů + celkový čas.

8)     Vlastivěda:  Poznání vylosovaných hradů a zámků. Co je Sokol? Kdy a kým  byl založen? Kde má sídlo ČOS? Co je největší slavnosti Sokola?

Každý si vylosuje otázku a obrázky, na které odpoví. Poč.chyb= poč. bodů +celkový čas.

9)     Signalizace:  Vyluštění a napsání slova – slov morseovkou. Úkol je společný bez časového limitu. Počet chyb  = počet bodů + celkový čas.

10)                      Hod na cíl: Hod na svislý a vodorovný cíl. Počet chybných pokusů = počet  bodů + celkový čas. 

11)                      Zdravotnictví:  Co má obsahovat lekárnička? Zastavit krvácení, použít trojcípý         šátek, uložit raněného do stabilizované polohy, dokázat přivolat pomoc.

12)                      Sekera a nůž:Uříznutí a osekání kolíku 40cm, ořezání tužky. Nůž a sekeru má družstvo vlastní. Hodnotí se funkčnost a estetika. Hodnotí vedoucí družstev.

13)                      Šití:  Přišití knoflíků. Soutěží všichni, knoflík musí držet nejméně 10 nití.

Hodnotí se estetika. Hodnotí vedoucí družstev.

 

          Vítězí družstvo,které dosáhlo nejkratšího času.

Vítězná družstva žactva a dorostu postupují do přeboru ČOS v ZZZ, které se koná v Proseči pod Ještědem 21.-23.5. 2011                                                          

Zpět